MLS Centralny Bank Nieruchomości to sieć wymiany ofert nieruchomości pomiędzy biurami. To jedna z najstarszych sieci MLS w Polsce, która nieprzerwanie działa od 1998 roku.

Nasza sieć opiera się na zdobyczach najnowszej techniki informatycznej oraz na nowoczesnej organizacji pracy. W USA znana jest pod określeniem MLS (Multiple Listing System). Dzięki temu w każdym z biur uczestników Sieci MLS CBN jest duży wybór różnorodnych ofert dostępnych na rynku nieruchomości.

Właścicielem i administratorem Sieci MLS CBN jest Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej gwarantując tym samym nie tylko rzetelność ofert w sieci, ale i profesjonalną obsługę transakcji realizowaną za pośrednictwem swoich członków. 

Zgodnie z regulaminem do Sieci MLS Centralnego Banku Nieruchomości mogą należeć tylko członkowie Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej - profesjonaliści posiadający odpowiednie przygotowanie merytorycznie doświadczenie zawodowe. Sieć MLS Centralnego Banku Nieruchomości została objęta patronatem Federacji PPRN.

 

Sieć MLS Centralny Bank Nieruchomości to „Strefa Większych Szans” !

 

Pomaga skutecznie przeprowadzić transakcję kupna – sprzedaży czy wynajmu wybranej nieruchomości. W skrócie: jedna oferta we wszystkich zrzeszonych w sieci biurach, wszystkie oferty w każdym biurze.

Dla klientów to same plusy!

Szukając wymarzonego domu, mieszkania, działki, już nie trzeba odwiedzać wszystkich biur nieruchomości w mieście wystarczy skorzystać z usług jednego z biur Sieci MLS CBN by mieć dostęp wielu ciekawych ofert z Łodzi i regionu.

Wystarczy zgłosić ofertę nieruchomości do sprzedaży czy wynajmu tylko w jednym z biur uczestników Sieci MLS CBN a natychmiast ta oferta trafia do wszystkich innych biur oraz na stronę MLS CBN  www.cbn.pl zwiększając tym samym szansę na skuteczną i bezpieczną transakcję.

Jedno zgłoszenie, jeden kontakt z biurem z naszej sieci i pracę nad ofertą rozpoczyna wielu pośredników z MLS CBN.

Sieć MLS CBN to wielki organizacyjny i promocyjny potencjał. Dzięki temu pośrednicy i ich klienci nie tylko z naszego regionu będą mogli korzystać z udostępnionych na stronie www.cbn.pl Centralnego Banku Nieruchomości ofert nieruchomości, ale i również wymieniać się nimi w ramach Sieci MLS Centralnego Banku Nieruchomości.  Przyczyni się to do jeszcze lepszej współpracy pomiędzy biurami nieruchomości z Łodzi i regionu oraz szybszej realizacji transakcji.

Polecamy ciekawe oferty nieruchomości polecane przez profesjonalistów z Łodzi i regionu na stronie www.cbn.pl
 

Zapraszamy do polubienia i udostępniania naszego fanpage’a na Facebooku  www.facebook.com/CBNMLS/

 

WARUNKIEM KORZYSTANIA ZE STRONY CBN JEST ZAAKCEPTOWANIE REGULAMINU. 

REGULAMIN

Uwaga korzystając ze strony www.cbn.pl akceptujesz bez żadnych zastrzeżeń poniższe zasady i warunki korzystania z tej strony . Jeśli nie akceptujesz tych zasad i warunków wyjdź ze strony - nie możesz przeglądać ofert nieruchomości!

1. Administrator Strony.

  • Administratorem strony jest Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej - SPRNPC, 90-102 Łódź, ul. Piotrkowska 82, tel. / 42 639-73-27, NIP 725-10-56–131, KRS  0000107767, adres e-mail: zarzad@sprnpc.pl, strona internetowa: www.sprnpc.pl  

zwany dalej Administratorem.

2. Administrator nie odpowiada w całości i w jakiejkolwiek części za treść, fotografie i inne detale związane z poszczególnymi ofertami nieruchomości. 
- Administrator w szczególności nie odpowiada za aktualność ofert nieruchomości a także za zgodność ofert z rzeczywistością. 
- Oferty nieruchomości są zamieszczane przez poszczególne Biura Nieruchomości bez ingerencji Administratora w treść - biura te decydują o treści ofert. 
- Treść ofert nieruchomości z uwagi na orientacyjny charakter może być różna od rzeczywistości. 

3. Korzystający ze strony CBN nie może w oparciu o treść tej strony podejmować jakichkolwiek decyzji i zobowiązań. Oferty nieruchomości mają tylko charakter ogólnoinformacyjny, niektóre mogą być nieaktualne lub odbiegające od stanu faktycznego. Dla bezpieczeństwa korzystających ze strony CBN przedstawione oferty nie są, nie mogą być i nie będą podstawą podejmowania przez korzystających ze strony CBN jakichkolwiek decyzji, zawierania umów lub zaciągania jakichkolwiek innych zobowiązań. 

4. W przypadku podjęcia decyzji lub zaciągnięcia zobowiązań w oparciu o treść Strony CBN i zamieszczonych na niej ofert nieruchomości osoby zainteresowane - Korzystający ze strony CBN dokonują tego na swoje ryzyko - wbrew warunkom korzystania z tej strony CBN, bez możliwości występowania z jakimikolwiek roszczeniami i pretensjami wobec Administratora Strony CBN. 

5. W przypadku zainteresowania jakąkolwiek ofertą Korzystający ze strony CBN może się kontaktować z Biurem nieruchomości, dysponentem oferty nieruchomości, które tę ofertę zamieściło. Korzystający ze strony CBN we wzajemnych negocjacjach z Biurem Nieruchomości może ustalać warunki współpracy, korzystania z usług danego Biura Nieruchomości - odbywa się to poza Administratorem Strony. Administrator Strony CBN nie zajmuje się ofertami poszczególnych Biur Nieruchomości. 

6. Korzystanie ze Strony CBN jest możliwe jedynie po akceptacji niniejszego regulaminu w przeciwnym wypadku należy ze strony wyjść. 

7. Zabrania się kopiowania treści Strony CBN i zamieszczonych ofert, fotografii bez zgody uprawnionych podmiotów. W przypadku zauważenia na stronie treści sprzecznych z prawem prosimy o przekazanie tej informacji do Administratora w celu spowodowania interwencji. 

8. Użyte w regulaminie słowo "oferta" nie oznacza oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego należy je rozumieć jako przybliżona informacja z wszystkimi wyżej zawartymi zastrzeżeniami. 

9. Strona CBN korzysta dla polepszenia funkcjonalności z plików cookies patrz poniżej polityka prywatności. 

10. Korzystanie ze strony www.cbn.pl oznacza akceptację ww zasad. 

Polityka prywatności - informacja dla użytkowników strony www.cbn.pl , (dostępna także przez alias www.cbn.com.pl).

Szanowny UŻYTKOWNIKU. Od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej, a więc i w Polsce są stosowane nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli w skrócie RODO.

Nowe przepisy zapewniają Tobie większą ochronę i kontrolę Twoich danych osobowych. Realizując wyrażone w RODO obowiązki, niniejszym przekazujemy informacje w zgodzie z Art. 13 RODO.

Po pierwsze, podajemy kto jest Administratorem Twoich danych osobowych:

  • Administratorem strony jest Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej - SPRNPC, 90-102 Łódź, ul. Piotrkowska 82, tel. / 42  639-73-27, NIP 725-10-56–131, KRS  0000107767, adres e-mail: zarzad@sprnpc.pl, strona internetowa: www.sprnpc.pl  zwana dalej Administratorem.

Po drugie, zgodnie z RODO podajemy skąd możemy mieć Twoje dane osobowe:

Strona www.cbn.pl korzysta dla wygody użytkowników z plików cookies, które  służą poprawie funkcjonalności strony, o plikach cookies zostałeś poinformowany przy wejściu na tę stronę. Pamiętaj, że pliki cookies możesz w każdej chwili usunąć ze swojego komputera korzystając z ustawień swojej przeglądarki co spowoduje wyczyszczenie danych osobowych.

Po trzecie, zgodnie z RODO informujemy o celach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawie przetwarzania, że przetwarzanie Twoich danych ma na celu utrzymanie plików cookies dla zapewnienia funkcjonowania strony www.cbn.pl Użytkownik może w każdej chwili wyczyścić, zrezygnować  z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.

Po czwarte, informujemy, że realizujemy wszystkie Twoje prawa gwarantowane przez RODO: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa. Nie handlujemy Twoimi danymi osobowymi. Przetwarzamy Twoje dane tylko niezbędnym zakresie. Chronimy Twoje dane dbając o ich bezpieczeństwo.

Po piąte, informujemy, że Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z działaniami na stronie www.cbn.pl – w każdej chwili mogą być przez Ciebie usunięte poprzez operację na Twojej przeglądarce.

Z wyrazami szacunku,

Administrator Danych Osobowych: Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej SPRNPC, 90-102 Łódź, ul. Piotrkowska 82, NIP 725-10-56–131, KRS  0000107767, strona internetowa: najlepiej skontaktować się z nami telefonicznie: tel. 42 639 73 27 lub wysyłając maila na adres e-mail: zarzad@sprnpc.pl, albo pismo na adres korespondencyjny 90-102 Łódź, ul. Piotrkowska 82.