Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej - SPRNPC, 90-102 Łódź, ul. Piotrkowska 82, NIP 725-10-56–131, KRS  0000107767, strona internetowa: najlepiej skontaktować się z nami telefonicznie: tel. 42 639 73 27 lub wysyłając maila na adres e-mail: zarzad@sprnpc.pl, albo pismo na adres korespondencyjny 90-102 Łódź, ul. Piotrkowska 82.