CBN to sieć wymiany ofert nieruchomości pomiędzy uczestniczącymi w sieci biurami.
CBN to jedna z najstarszych sieci MLS w Polsce. Jest jedyną, która nieprzerwanie działa od 1998 roku.
Nasza sieć opiera się na zdobyczach najnowszej techniki informatycznej oraz na nowoczesnej organizacji pracy. W USA znana jest pod określeniem MLS (Multiple Listing System). Co to oznacza?

Jest z czego wybierać
W końcu jak kapitalizm to kapitalizm. W każdym z biur uczestników Sieci wybór z wielu różnorodnych ofert funkcjonujących na rynku nieruchomości.

Strefa Większych Szans
na szybką sprzedaż wynajem, na szybkie kupno Twojego domu, mieszkania. W skrócie można powiedzieć: jedna oferta we wszystkich zrzeszonych biurach, wszystkie oferty u każdego. A wszystko to niemal natychmiast za pomocą specjalistycznych programów komputerowych i internetowej poczty elektronicznej.

Dla klienta same plusy.
Szukając wymarzonego domu, mieszkania, działki, już nie musisz odwiedzać wszystkich biur nieruchomości w mieście, wchodząc do jednego z biur naszej Sieci CBN znajdziesz w nim oferty nieruchomości (zgłoszone na wyłączność z innych biur). zgłaszając ofertę nieruchomości do najmu, sprzedaży na wyłączoność tylko w jednym z biur uczestników Sieci CBN natychmiast zgłaszasz tę ofertę do wszystkich innych biur uczestników Sieci.
Jedno zgłoszenie, jeden kontakt z biurem z naszej sieci a natychmiast pracę nad Twoją ofertą rozpoczyna wielu pośredników z sieci CBN.
Sieć CBN to wielki organizacyjny i promocyjny potencjał.

Uwaga. Dla Twojego bezpieczeństwa informujemy. Dane o ofertach mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji co do zaciągnięcia jakichkolwiek zobowiązań.
Administrator CBN nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w prezentowanych ofertach przez poszczególne Biura Nieruchomości. Jeśli chcesz skorzystać z tej strony przeczytaj i zaakceptuj regulamin, w przeciwnym wypadku wyjdź z tej strony.

WARUNKIEM KORZYSTANIA ZE STRONY CBN JEST ZAAKCEPTOWANIE REGULAMINU. PRZECZYTAJ I ZAAKCEPTUJ PONIŻEJ.

REGULAMIN
Uwaga wchodząc na stronę CBN akceptujesz bez żadnych zastrzeżeń poniższe zasady i warunki korzystania z tej strony . Jeśli nie akceptujesz tych zasad i warunków wyjdź ze strony - nie możesz przeglądać ofert nieruchomości!
1. Strona CBN jest Administrowana przez EXPERT s.c. Z. Kubiński M. Strzelecka w Łodzi Al. Kościuszki 3 zwaną dalej Administratorem. 
2. Administrator nie odpowiada w całości i w jakiejkolwiek części za treść, fotografie i inne detale związane z poszczególnymi ofertami nieruchomości. 
- Administrator w szczególności nie odpowiada za aktualność ofert nieruchomości a także za zgodność ofert z rzeczywistością. 
- Oferty nieruchomości są zamieszczane przez poszczególne Biura Nieruchomości bez ingerencji Administratora w treść - biura te decydują o treści ofert. 
- Treść ofert nieruchomości z uwagi na orientacyjny charakter może być różna od rzeczywistości. 
3. Korzystający ze strony CBN nie może w oparciu o treść tej strony podejmować jakichkolwiek decyzji i zobowiązań. Oferty nieruchomości mają tylko charakter ogólnoinformacyjny, niektóre mogą być nieaktualne lub odbiegające od stanu faktycznego. Dlatego dla bezpieczeństwa korzystających ze strony CBN przedstawione oferty nie są, nie mogą być i nie będą podstawą podejmowania przez korzystających ze strony CBN jakichkolwiek decyzji, zawierania umów lub zaciągania jakichkolwiek innych zobowiązań. 
4. W przypadku podjęcia decyzji lub zaciągnięcia zobowiązań w oparciu o treść Strony CBN i zamieszczonych na niej ofert nieruchomości osoby zainteresowane - Korzystający ze strony CBN dokonują tego na swoje ryzyko - wbrew warunkom korzystania z tej strony CBN, bez możliwości występowania z jakimikolwiek roszczeniami i pretensjami wobec Administratora Strony CBN. 
5. W przypadku zainteresowania jakąkolwiek ofertą Korzystający ze strony CBN może się kontaktować z Biurem nieruchomości, dysponentem oferty nieruchomości, które tę ofertę zamieściło. Korzystający ze strony CBN we wzajemnych negocjacjach z Biurem Nieruchomości może ustalać warunki współpracy, korzystania z usług danego Biura Nieruchomości - odbywa się to poza Administratorem Strony. Administrator Strony CBN nie zajmuje się ofertami poszczególnych Biur Nieruchomości. 
6. Korzystanie ze Strony CBN jest możliwe jedynie po akceptacji niniejszego regulaminu w przeciwnym wypadku należy ze strony wyjść. 
7. Zabrania się kopiowania treści Strony CBN i zamieszczonych ofert, fotografii bez zgody uprawnionych podmiotów. W przypadku zauważenia na stronie treści sprzecznych z prawem prosimy o przekazanie tej informacji do Administratora w celu spowodowania interwencji. 
8. Użyte w regulaminie słowo "oferta" nie oznacza oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego należy je rozumieć jako przybliżona informacja z wszystkimi wyżej zawartymi zastrzeżeniami. 
9. Na stronie CBN nie są gromadzone żadne dane osobowe. 
10. AKCEPTUJĘ po przeczytaniu bez zastrzeżeń.