WARUNKIEM KORZYSTANIA ZE STRONY CBN JEST ZAAKCEPTOWANIE REGULAMINU. PRZECZYTAJ I ZAAKCEPTUJ PONIŻEJ.

REGULAMIN
Uwaga wchodząc na stronę CBN akceptujesz bez żadnych zastrzeżeń poniższe zasady i warunki korzystania z tej strony . Jeśli nie akceptujesz tych zasad i warunków wyjdź ze strony - nie możesz przeglądać ofert nieruchomości!
1. Strona CBN jest Administrowana przez EXPERT s.c. Z. Kubiński M. Strzelecka w Łodzi Al. Kościuszki 3 zwaną dalej Administratorem. 
2. Administrator nie odpowiada w całości i w jakiejkolwiek części za treść, fotografie i inne detale związane z poszczególnymi ofertami nieruchomości. 
- Administrator w szczególności nie odpowiada za aktualność ofert nieruchomości a także za zgodność ofert z rzeczywistością. 
- Oferty nieruchomości są zamieszczane przez poszczególne Biura Nieruchomości bez ingerencji Administratora w treść - biura te decydują o treści ofert. 
- Treść ofert nieruchomości z uwagi na orientacyjny charakter może być różna od rzeczywistości. 
3. Korzystający ze strony CBN nie może w oparciu o treść tej strony podejmować jakichkolwiek decyzji i zobowiązań. Oferty nieruchomości mają tylko charakter ogólnoinformacyjny, niektóre mogą być nieaktualne lub odbiegające od stanu faktycznego. Dlatego dla bezpieczeństwa korzystających ze strony CBN przedstawione oferty nie są, nie mogą być i nie będą podstawą podejmowania przez korzystających ze strony CBN jakichkolwiek decyzji, zawierania umów lub zaciągania jakichkolwiek innych zobowiązań. 
4. W przypadku podjęcia decyzji lub zaciągnięcia zobowiązań w oparciu o treść Strony CBN i zamieszczonych na niej ofert nieruchomości osoby zainteresowane - Korzystający ze strony CBN dokonują tego na swoje ryzyko - wbrew warunkom korzystania z tej strony CBN, bez możliwości występowania z jakimikolwiek roszczeniami i pretensjami wobec Administratora Strony CBN. 
5. W przypadku zainteresowania jakąkolwiek ofertą Korzystający ze strony CBN może się kontaktować z Biurem nieruchomości, dysponentem oferty nieruchomości, które tę ofertę zamieściło. Korzystający ze strony CBN we wzajemnych negocjacjach z Biurem Nieruchomości może ustalać warunki współpracy, korzystania z usług danego Biura Nieruchomości - odbywa się to poza Administratorem Strony. Administrator Strony CBN nie zajmuje się ofertami poszczególnych Biur Nieruchomości. 
6. Korzystanie ze Strony CBN jest możliwe jedynie po akceptacji niniejszego regulaminu w przeciwnym wypadku należy ze strony wyjść. 
7. Zabrania się kopiowania treści Strony CBN i zamieszczonych ofert, fotografii bez zgody uprawnionych podmiotów. W przypadku zauważenia na stronie treści sprzecznych z prawem prosimy o przekazanie tej informacji do Administratora w celu spowodowania interwencji. 
8. Użyte w regulaminie słowo "oferta" nie oznacza oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego należy je rozumieć jako przybliżona informacja z wszystkimi wyżej zawartymi zastrzeżeniami. 
9. Na stronie CBN nie są gromadzone żadne dane osobowe. 
10. AKCEPTUJĘ po przeczytaniu bez zastrzeżeń.